Modré světlo: Neviditelný vliv na naše zdraví


V dnešní době jsou digitální zařízení neodmyslitelnou součástí našeho života, a s nimi i neustálá expozice modrému světlu, které emitují. Přestože modré světlo hraje roli v regulaci našeho biologického rytmu, jeho nadměrná přítomnost může mít závažné dopady na naše zdraví. Studie ukazují, že až 60 % dospělých, kteří tráví dlouhé hodiny před obrazovkami, pociťuje nějakou formu digitální únavy očí, což může vést k dalším zdravotním komplikacím, včetně poruch spánku a zhoršení zraku. Tento článek poskytuje komplexní pohled na modré světlo, jeho vliv na lidské zdraví a praktické kroky, které můžete podniknout k minimalizaci jeho negativních účinků.


Co přesně je modré světlo?

Modré světlo představuje segment viditelného světelného spektra s vlnovými délkami rozpínajícími se od přibližně 380 do 500 nanometrů. Tato specifická část spektra je charakteristická svou relativně vysokou energií, která má zásadní vliv na řadu biologických procesů. Přírodní zdroje modrého světla zahrnují především slunce, zatímco mezi umělé zdroje patří LED svítidla, obrazovky televizí, počítačů a mobilních telefonů. S rostoucím využíváním těchto technologií se zvyšuje celková expozice lidí modrému světlu.

Pozitivní účinky modrého světla na lidský organismus

1. Regulace circadiánního rytmu: Jedním z pozitivních účinků modrého světla je jeho schopnost regulovat circadiánní rytmus – vnitřní hodiny těla, které koordinují denní biologické cykly, včetně cyklů spánku a bdělosti. Vystavení se přirozenému modrému světlu v ranních hodinách podporuje synchronizaci těchto biologických hodin s přirozeným denním cyklem, což je zásadní pro udržení zdravého spánkového režimu a celkové vitality. (zdroj - 4heathl.cz)

2. Zlepšení mentálního stavu a kognitivních funkcí: Vědecké studie konzistentně poukazují na to, že expozice modrému světlu může mít stimulační účinky na mozek, což vede k zlepšení nálady a zvýšení mentální bdělosti a koncentrace. Tento efekt je zprostředkován částečně aktivací mozkových oblastí zodpovědných za regulaci emocí a pozornosti.

3. Optimalizace výkonu: Explozice modrému světlu během dne může rovněž přispívat k zvýšení fyzického i mentálního výkonu tím, že redukuje pocit únavy a zvyšuje celkovou alertnost. Tento účinek je obzvláště užitečný v kontextech vyžadujících dlouhodobé udržení vysoké míry pozornosti a koncentrace.


Rizika spojená s modrým světlem

  • Narušení spánku: Příliš mnoho modrého světla ve večerních hodinách může potlačit produkci melatoninu, hormonu nezbytného pro spánek, což vede k narušení spánkového cyklu.
  • Poškození očí: Dlouhodobá expozice modrému světlu může zvýšit riziko makulární degenerace, což je vedoucí příčina slepoty u lidí ve stáří.
  • Digitální únavu očí: Syndrom digitální únavy očí (nebo také syndrom počítačového vidění) může být způsoben dlouhodobým hleděním na obrazovky, které emitují modré světlo.


Jak minimalizovat negativní dopady modrého světla

Pro minimalizaci negativních dopadů modrého světla je možné přijmout několik opatření. Jedním z efektivních způsobů, jak snížit množství modrého světla dopadajícího na oči, je použití ochranných brýlí. Tyto speciální brýle jsou vybaveny filtry, které absorbuji část modrého světla, čímž pomáhají chránit zrak před jeho potenciálně škodlivými účinky. (vybrat si můžete například ZDE na Modio.cz, nebo přímo na eshopu Pilulka.cz). Další možností je instalace aplikací pro filtraci světla na digitálních zařízeních, jako jsou chytré telefony a počítače, ovšem například Iphone mají tuto funkci již nastavenou a můžete tak jednoduše tento filtr zapnout viz screen.Tyto aplikace automaticky upravují množství emitovaného modrého světla podle aktuálního času dne, což pomáhá snížit jeho vliv, zejména během večerních hodin, kdy by jeho přítomnost mohla narušit spánkový cyklus. (ZDE - celé nastavení)

Důležitým prvkem prevence je také dodržování pravidelných přestávek při práci s digitálními obrazovkami. Doporučuje se aplikovat pravidlo 20-20-20, které spočívá v tom, že po každých 20 minutách práce by měl člověk udělat pauzu, během které se na 20 sekund podívá na objekt umístěný alespoň 20 stop (asi 6 metrů) daleko. Tímto způsobem lze redukovat napětí očí a předcházet syndromu digitální oční únavy.

Konečně, správné osvětlení prostředí hraje klíčovou roli ve snižování expozice modrému světlu, zejména ve večerních hodinách. Použití světel s teplejšími tóny a minimalizace používání LED osvětlení může významně přispět k ochraně proti nadměrné expozici modrému světlu. Tato opatření, ač jednoduchá, mohou mít dlouhodobě pozitivní vliv na zachování zdraví očí a kvality spánku.Nevíte si rady?

My vám poradíme

Do poradny

poradce@televiznidrzaky.cz
+420 778 757 552